Cirkels van Licht en Creatie Hellevoetsluis

“Van harte je leven vieren”

We zijn allemaal scheppende wezens, dat doen we voornamelijk onbewust. Twee keer in de maand komen we samen om met elkaar bewust het leven te vieren in al zijn facetten, in liefde, vreugde, boosheid, frustratie en verdriet. Alles mag er zijn, want we Zijn het Licht van de Wereld, scheppende wezens in een vaak lastige persoonlijkheid en lichaam.

We zingen (hardop of in stilte) mantra’s, mediteren, praten, dansen en helpen elkaar inzicht te krijgen. Door mantra’s te zingen kun je je hoofd leegmaken en dan ….. daarna ….. in de stilte vallen, heerlijk ontspannen. Je ZELF ontmoeten op die stille plek vol levensvreugde, zonder oordeel, de plek waar creatie plaatsvindt.

Wij zijn allen lichtdragers, dragers van het eeuwige licht, het licht van de eeuwigheid.

Daar hoeven wij niets voor te doen.

Laat deze woorden tot je doordringen:

Je BENT het licht van de wereld.

Jouw zijn in een lichaam op deze aarde,

zou niet kunnen bestaan zonder dat licht.

Het licht is overal, ook daar waar het niet gezien wordt, is het licht toch aanwezig.

Volledig in liefdevolle verbinding staan met al wat is,

zal je laten voelen, dat deze woorden de volle waarheid bevatten.

Laat je niet afleiden door je persoonlijkheid, je ego,

met zijn beperkende, betekenisloze kijk op het leven in dit lichaam.

Je identificeren met het licht, laat het meer en meer schijnen en zal uitstralen door jou naar je omgeving.

Het is je identificatie met dat wat je werkelijk bent: LIEFDE

Zeg: “Ik ben het licht van de wereld”

en weet je gedragen en veilig tot in de eeuwigheid.

Hier en Nu
Niek Zervaas

Iedere 1e en 3e woensdag van de maand Cirkel van Licht en Creatie door Patty en Marianne

Van 10:00 – 12:00 uur

Koffie en thee staan klaar vanaf 09:45 uur
Kosten € 5,00 per keer
Graag van tevoren aanmelden bij Marianne Lens 06-18480675

Locatie: A. van der Hulststraat 7, Hellevoetsluis

“Everything is beautiful if inside your heart there is awareness”
Osho