Praktijk ’t Onderste Boven

Het leven brengt ons hoogte- en dieptepunten. Het leven is immers altijd in beweging. We kunnen dan uit balans raken. Dan is er tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Aan tijd hebben we tegenwoordig  een chronisch tekort.  We zijn allemaal druk. Te druk om te voelen hoe eenzaam, verdrietig, boos of ongelukkig we misschien wel zijn.  We lopen als het ware weg van ons  zelf en onze verlangens. Uiteindelijk  raken we het contact met  onze ziel en wie we werkelijk zijn kwijt. Raken we overspannen, doelloos, zin-loos, kunnen niet meer  verder met ons leven.

Door ‘t Onderste Boven te halen kunnen we onszelf gaan her- ontdekken. Loslaten wat losgelaten moet worden, door de pijn hiervan heen te gaan. Onze verlangens, talenten,kracht ophalen. Leren waar we voor staan, waar onze grenzen liggen, ontdekken wie we écht zijn. Helderheid, inzicht krijgen. Met als resultaat meer energie, enthousiasme, liefde en  mededogen voor onszelf en anderen. Zodat we weer vanuit passie en bezieling in het leven kunnen staan.

Regressietherapie

Ik werk met regressie- en reïncarnatietherapie of psychosociale counseling om mensen die het gevoel hebben niet verder te kunnen met hun leven, weer op weg te helpen.

Met deze therapie kun je een veelheid aan problemen aanpakken op fysiek, mentaal, emotioneel gebied, of op het gebied van zingeving. Vrijwel elk probleem, klacht, ziekte met een zekere langdurigheid is geschikt om met deze therapie behandeld te worden. Bijvoorbeeld:  faalangst, relatieproblemen, angsten, fobieën, blokkades, eetproblemen, depressie, stress, burnout, eczeem, pijnklachten, rouw,  zingevingvraagstukken, ongewenste kinderloosheid, adoptie, etc.

Uitgangspunt van de therapie is, dat elke klacht een oorzaak heeft. Meestal te vinden in, vaak onbewuste, onverwerkte ervaringen in het verleden. Deze ervaringen kunnen worden opgespoord in het onderbewuste, waardoor je ze kunt herbeleven. Hiervoor wordt je in trance gebracht. Trance is een toestand van veranderd bewustzijn, waarbij de aandacht zowel in het hier en nu, als in het toen en daar kan zijn.

Werken aan onverwerkte ervaringen uit dit leven noemen we regressietherapie. Als het terug gaat naar vorige levens en de periode tussen levens in, noemen we dit reïncarnatietherapie.

Herbeleving brengt ontlading van emoties en fysieke pijnen; meestal een zeer bevrijdende ervaring. Dit wordt nog versterkt wanneer je je bewust wordt hoe in de onderliggende thematiek zich steeds weer hetzelfde probleem herhaalt. Dit inzicht stelt je in staat om een aantal zaken in je leven op een andere manier in te richten. Met andere woorden:  jezelf te transformeren op een wijze die bij jou past en die jij zelf graag wilt.

Deze therapie is voor vrijwel iedereen geschikt, op enkele uitzonderingen na. Tijdens een intakegesprek kijken wij of deze therapie bij jou past.  Je hoeft niet in reïncarnatie te geloven om deze therapie te volgen. Wel moet je openstaan voor de ervaring en je durven over te geven aan de toestand van trance, waarin gewerkt wordt. ik werk ook met kinderen, in aangepaste vorm.

Als regressie- en reïncarnatietherapie niet bij jou past is het ook mogelijk door middel van gesprekken aan diverse problematieken te werken. Ik werk holistisch, gericht op de hele mens, en eclectisch, vanuit diverse disciplines (o.a. gestalttherapie, transpersoonlijke psychologie en Jung, contextuele systeemtheorie, TA, NLP/RET,  Voice dialogue).

RelatieCoaching
De dynamiek binnen relaties is fascinerend, inspirerend en vaak ook ontroerend om te zien. In de verbinding met elkaar, is immers de kwetsbaarheid van jezelf openstellen voor de ander heel duidelijk aanwezig. Je hart en zil openen voor je partner, je durven laten zien in je perfectie en je onvolkomenheden kost tijd en vertrouwen. Als hier om welke reden moeilijk is om hier samen helderheid in te krijgen. Ik vind het krachtig en getuigen van moed en committent aan elkaar als mensen dan besluiten een relatiecoach in te schakelen. Door elkaar opnieuw te OMARMEN, kan het niet anders dan tot stappen te komen. Welke dat ook mogen zijn. Op www.relatiebalans.nl kun je alles lezen over de manier van werken, hoe je je kunt aanmelden en de kosten van een traject.

Kosten
Er zijn zorgverzekeraars die een (gedeeltelijke) vergoeding geven. Dit is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten. Neem voor de zekerheid vooraf contact op met je zorgverzekeraar.
Een sessie bedraagt € 57,50 per uur.

Workshops
Bij 3 of meer inschrijvingn start ‘Focus op Jezelf’, een inzichtgevende cursus van 10 avonden op het gebied van persoonlijke groei en bewustwording. In deze cursus wisselen theorie en ervaringsgerichte oefeningen elkaar af. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen!

Ook geef ik workshops op het gebied van reïncarnatie.
‘Reïncarnatie – een Introductie’ – workshop van 2 avonden.
‘Wie was Ik’ – een kennismaking met vorige levens – workshop van 5 avonden.

Meer informatie kun je op mijn website vinden.


Wie ben ik en wat heb ik te bieden

Ik ben Peggy van Opstal-Rodenhuis (1959), moeder van 3 (adoptie)kinderen. Ik ben afgestudeerd als Psychosociaal Counselor in 2005 (HBO) en sinds  2010 tevens Holografisch Reïncarnatietherapeut  (SRN).  Mijn kracht als therapeut ligt in mijn rustige uitstraling en mensbeeld. Ik kijk naar mensen met mildheid en respect. Mijn sterke drang naar verbinding en meerzijdige partijdigheid geeft mij het vermogen om mensen breder te laten kijken.  In 2012 heb ik mij als freelance relatiecoach aangesloten bij Relatiebalans.

 ‘Ik geloof dat ieder mens op aarde is om zijn unieke weg te bewandelen. Om alle uitdagingen aan te kunnen gaan heeft een mens meerdere levens nodig. Ontmoetingen en gebeurtenissen hebben ons altijd iets te zeggen. Ze hebben te maken met onze zielsbestemming.’

Voor meer informatie: 
Peggy van Opstal-Rodenhuis
Regressie- en Reïncarnatietherapeut, Psychosociaal Counselor en RelatieCoach
Oudelandsedijk 47
3216 AR Abbenbroek
Telefoon: 0181 – 66 58 05
t.ondersteboven@gmail.com ;
www.praktijkondersteboven.com

Ingeschreven bij de KvK. nr. 51839636; Beroepslid van de N.V.R.T.