Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o.

De Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o. is een vereniging van vrijzinnig, ondogmatisch denkende mensen, die hun spiritualiteit en religiositeit willen voeden of uitbreiden. In alle vrijheid en onafhankelijk van enig vastgelegd gedachtegoed.

De Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o. wil met haar programma een platform zijn in de persoonlijke zoektocht naar zingeving.

De activiteiten vinden plaats in het Gebouw Kerkstraat 10, Brielle.

Nadere informatie: zie website www.npb-brielle.nl of kijk in de agenda van Bewust Voorne-Putten.