YouCANbe

“Bewustwording start bij bereidheid en nieuwsgierigheid”

youCANbe – Centrum Aandacht Nissewaard is een professionele organisatie ontstaan vanuit de visie dat bewuster en met aandacht werken en leven leidt tot verbetering van lichamelijke en geestelijke gezondheid hetgeen leidt tot een hoger prestatieniveau en welzijn. Vele wetenschappelijke onderzoeken ondersteunen deze visie.

Centrum Aandacht Nissewaard werkt vanuit preventief kader en binnen complementaire ondersteuning, brengt theorie & praktijk bij elkaar en speelt in op de specifieke behoefte binnen de organisatie waarvoor gewerkt wordt. De ervaring leert dat het werken met programma’s op maat, leidt tot succesvolle en duurzame veranderprocessen. Centrum Aandacht Nissewaard werkt, indien nodig, samen met andere gekwali-ficeerde trainers. Invulling van het leerprogramma vindt plaats na voorafgaand overleg en goedkeuring van de opdrachtgever.

Alle activiteiten binnen youCANbe – Centrum Aandacht Nissewaard hebben een praktisch en ervaringsgericht karakter. Een actieve houding, eigen verantwoordelijkheid en bereidheid tot oefenen en zelfreflectie zijn noodzakelijk om het effect van onze trainingen te kunnen ervaren.

Ik ben opgeleid als medische secretaresse & operatie-assistente chirurgie. Ik heb diverse reïntegratietajecten (na burn-out, fysieke problematiek) doorlopen om actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Sinds 2008 actief Mindfulness beoefenaar. Opgeleid tot Categorie 1 Mindfulness trainer, Workplace MT-trainer, ACT en Heartfulness trainer, aangesloten bij beroepsvereniging VMBN & VVM. De ervaring leert dat de combinatie van mijn ervaringsdeskundigheid, mijn kennis van lichaamsprocessen, mind-fulness en gezonde, psychologische processen een compleet pakket biedt om mijn klanten goed te kunnen begeleiden. Onlangs heb ik de bijscholing Mindfulness & chronische pijn, Mindfulness & Sterke Kanten afgerond.

Ben je bereid? Ben je nieuwsgierig?
Kijk eens op ons trainingsaanbod.

Je bent van harte welkom.

Annemieke Huizer
www.youcanbe.nl

06-28803897