Conny Comba Natuurgeneeskundige Praktijk

Zijnsgericht Energetisch Therapeut/ Natuurgeneeskundig Therapeut in Oostvoorne

• Reiki Practitioner
• Zijnsgerichte psychotherapie
• Bio-energetisch lichaamswerk
• Quigong healingstechnieken

Mijn verlangen naar harmonie en balans, natuur en natuurlijk, zijn een rode draad in mijn leven gebleken. Alles staat met elkaar in verbinding is mijn overtuiging; waar het een uit balans raakt, zal het andere volgen. In mijn vak als spoedeisende hulp verpleegkundige heb ik voornamelijk met acute en intensieve zorg te maken gehad. Trauma, ziekte en lichamelijk lijden heeft gevolgen voor ons mentale en emotionele welzijn en andersom. Daarin wilde ik meer voor de patiënt kunnen betekenen dan tijdens de kortdurende contactmomenten op een spoedeisende hulp mogelijk bleek. Dit heeft me in combinatie met ervaringen vanuit mijn persoonlijke leven, geïnspireerd tot het volgen van de 3-jarige HBO opleiding tot Zijnsgericht Energetisch Therapeut.

Als Natuurgeneeskundig therapeut werk ik vanuit een holistische visie met als missie: een cliënt helpen terug in verbinding met zichzelf en zijn omgeving te laten komen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende (bio-)energetische, lichaamsgerichte en zijnsgerichte psychotherapeutische werkvormen. Zijnsgericht betekent dat ik werk vanuit iemands kern. Ieder mens is uniek, waardoor ieder therapeutische pad qua samenstelling en tijdsduur even uniek zijn. Heelwording is altijd het doel. Om er zorg voor te dragen dat een cliënt daadwerkelijk op holistische wijze wordt benaderd, volg ik met mijn werkwijze de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Voor alle principes geldt een duidelijke rangorde in prioriteit, waarbij ervan uitgegaan wordt dat energie de basis vormt voor het functioneren van het menselijk lichaam.

Informatie over mijn werk en werkwijze is te vinden op de website van Natuurlijk Beter: www.natuurlijkbeter.info

Reiki vormt een onderdeel van de door mij aangeboden therapie, maar ook zonder specifieke klachten ben je welkom voor Reiki; als moment voor jezelf, om te ontspannen en overbelasting te voorkomen.

Als Natuurgeneeskundig Therapeut sta ik geregistreerd bij de BATC-beroepsorganisatie als BATC Natuurgeneeskundig Therapeut, bij
de Reiki Ryoho Foundation als Reiki Practitioner. Voor u als cliënt betekent dit:

• De zekerheid van een kwalitatieve, natuurgerichte vorm van zorg
• Dat ik ben opgeleid volgens de hoogste normen van de Usui Shiki Ryoho Reiki-methode
• Dat ik werk volgens een ethiek code
• Dat ik voor de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) ben aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz verplicht wordt gesteld.
• Dat de meeste zorgverzekeraars een deel van de consultkosten vergoeden, mits u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Controleert u hiervoor uw polis en de website van uw zorgverzekeraar.

Natuurgeneeskundige praktijk Conny Comba

Bezoekadres:
Paramedisch Integraal Centrum Voorne “Natuurlijk Beter”
Stationsweg 15
3233CR Oostvoorne
E-mail: conny@natuurlijkbeter.info
Tel.: 06-33009401