Inspiratie hoef ik niet te zoeken het komt op mijn pad. – 10 –

Herfst 2019.
Verbondenheid, daar gaat deze inspiratie over

Je familiesysteem is een netwerk waar binnen je geboren wordt. Met alle gevolgen van dien. Het bepaalt je hele leven. Het biedt je relaties die levenslang duren en zelfs voorbij je levende familie invloed hebben op je manier van in het leven staan.
Het is een van de netwerken waar je mee te maken hebt.
Naar mate je leven ontvouwt kies je voor vele netwerken. Sommige heel bewust, relaties, een club of gemeenschap waar je je bij aansluit. Andere tijdens scholing en/of opleidingen. Deze netwerken leveren je vriendschappen of zielsverwantschappen die je door je leven heen dragen.
De afgelopen tijd wordt me steeds duidelijker hoe mijn netwerken op elkaar ingrijpen. Ik her-ontmoet mensen die ik jaren niet gezien heb. Op plaatsen waar ik me goed voel. Mensen blijken op mijn pad te komen en elkaar te kennen of ontmoet te hebben. Relaties met familie, vrienden en kennissen veranderen telkens weer, maar de wetenschap dat het netwerk altijd aanwezig is en blijft geeft rust.

Sinds 2008 ken ik het Net van Licht.

Onderstaande tekst is van internet;

Het Net van Licht
De Grootmoeders zeggen: “Je kunt geen grotere dienst verrichten dan werken met het Net van Licht. Wij vragen je om vanuit je hart te geven en elke dag met het Net van Licht te werken. Doe dit voor jezelf en doe het in het belang van alles wat leeft. Wij zegenen je.”

Het Net van Licht is een patroon/netwerk/weefsel/rasterwerk van liefde. Het is Liefde. Het verankert, ondersteunt en doordringt iedereen en alles op aarde. Alles! Ook onze eigen cellen! Ook alle door de mens gemaakte structuren, zoals hoge flatgebouwen, snelwegen, metro’s, fabrieken! Ook elke lelijke, verwoeste en geruïneerde plaats op aarde. Overal ligt het Net van Licht te wachten om erkend te worden.

“Het Net van Licht doordringt ons en onze wereld. Erken en eer het waar je ook bent. Denk aan het Net van Licht en denk er overal aan. Dit is de manier waarop je het werk van het Net van Licht kunt vergroten. Dit is de manier waarop je de aarde kunt helpen.”

In andere geschriften las ik over het web van Indra. Met soort gelijkende woorden. De wetenschap dat dit net of web dragend is voor mij geeft me vertrouwen. Dag in dag uit. Ik ben een verbindingsknoop van dit netwerk. Mijn familie, mijn dierbaren en al wat en wie ik ontmoet komen hier samen.

Bewust Voorne Putten is ook een netwerk
De laatste BVP bijeenkomst op een prachtige herfstdag was goed voor een wandeling met beleving voor vijf vrouwen. Er waren vragen na een korte oefening natuurbeleving ; wat beleef je nu? Schrijf dit in één woord met je neus in de lucht. De andere vraag was wat zie je recht voor je en wat betekend dit voor je op dit moment, op deze dag of wellicht in dit seizoen. Ik zag twee blaadjes van een varen voor me die alsmaar rond elkaar heen waaiden. Hier kom ik later in dit schrijven op terug. Met mijn neus in de heldere boslucht schreef ik als vanzelf het woord geluk. Het is een meerwaarde te weten dat de energie van woorden door werkt altijd en overal.
Met een grotere groep vrouwen, in het bezoekers centrum deden we o.a. een klein ritueel. We verbonden ons met een rode draad via onze polsen aan elkaar, om daarna de rode wollendraad weer los te knippen.

Dit met de bedoeling dat we verbondenheid blijvend mogen ervaren. Tijdens dezelfde bijeenkomst van BVP spraken we over hoog sensiviteit en de telepathische communicatie van mensen en dieren. Ik beluisterde de verhalen als een uiting van Netwerken voorbij tijd en ruimte, voorbij het aardse.
Paddenstoelen leggen hun sporen in de aarde, hoe uitgebreid en hoe sterk deze sporen zijn en hoelang ze kunnen overleven daar weet ik eigenlijk veel te weinig van. Ik verwonderde me over de kracht van de paddenstoel. Met zijn fragiele hoed duwt hij de hele mossige bosgrond naar boven. Wat maakt dat ze juist dit jaar, deze herfst in zovele getale overal in Nederland opvallen? Wat is de boodschap van dit onzichtbare netwerk?
Varens dragen hun sporen op hun bladeren en komen elk jaar weer tevoorschijn. Dit is eveneens een netwerk. De boodschap van de varen tijdens de natuurbevings oefening wordt duidelijk als ik mezelf op de bijeenkomst van BVP hoor zeggen dat mijn levensdroom gaat over het leggen van verbindingen. Verbinden van mensen met elkaar, verbinden van mensen met zichzelf, verbinden van mensen met de natuur. Het verbinden van mijzelf met mijn wezenlijke Zelf. Ik heb er een levenstaak aan.

Er zijn netwerken waar ik de rillingen van krijg. Het 5G netwerk bijvoorbeeld. Ik richt me graag naar positieve dingen. Straling die klachten veroorzaakt vind ik een zorgwekkend gebeuren. Door mijn smart Phone minimaal te gebruiken probeer ik geen gewoontes te ontwikkelen waar ik door in verstrikking kan raken. Al riep ik jaren geleden dat ik geen computer nodig had en geen e-mail wilde een geen mobiele telefoon. Het digitale tijdperk neemt ook mij mee. Ik doe mee aan het netwerk dat facebook heet. Ik weet dat ik zonder digitale netwerken zou kunnen. Alhoewel mijn bank, zorgverzekeraar, uitkeringsinstantie en onze overheid dit niet gemakkelijk maken . Zij zien dit digitale netwerk als hét communicatie netwerk.

De sporen van de paddenstoelen. De sporen op de varens. Deze netwerken getuigen evenals de onderlinge communicatie van bomen van een ondoorgrondelijke en verwonderlijke wijsheid. Wijsheden die voor ons mensen onvatbaar zijn. Wat een hoge intelligente schuilt hierin.
Het lijkt een tijd dat netwerken zichtbaar kunnen worden. Zoals het ene netwerk het andere netwerk raakt en steunt. Ergens is een onbenoembare bron die alle netwerken voedt. Laten we het uitstralen en ‘licht’, steun en hoop gevend deel uit makend van het grootse plan; The circle of life. The Circel of Light.
En als dat even niet lukt, door omstandigheden die het leven brengt . Dan is goed om even alleen met jezelf je binnenste te bezien. Elk cel in jouw lichaam is verbonden in een netwerk dat aandacht nodig heeft en rust en bezinning.

Laten we ons blijven verwonderen.
Laten we ons blijven verbinden.

Waar wij elkaar ontmoeten groeit toekomst.

Thea Boom Legierse.

Praktijk voor natuurgeneeskunde één

       

Posted by Thea Boom