Inspiratie zoeken hoeft niet – het komt op mijn pad. -6-

De winter begint komt én er komt elke dag wat meer daglicht bij. Dat is iets om je over te verheugen. In de inspiratie van januari 2018 schreef ik over de bijzondere licht energie van 24 december t/m 6 januari. Deze dagen zijn we er ontvankelijk voor om Het Licht in ons te laten reflecteren en erkennen. We hebben het donker nodig om het licht te kunnen zien, voelen, ervaren. – Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft- . Is een lied dat me invalt. In december willen we ons laven aan licht; kaarsen, lampjes, welgemeende wensen, kerstmuziek. Oeroude liederen waardoor we ons laten raken, gesprekken die ons licht spiegelen naar elkaar . De Kerstboodschap is een bovenmenselijke krachtige boodschap van licht.
En als het dan donker is, in de spelonken van onze ziel en als we dan eenzaam zijn en als we niet instaat zijn licht te reflecteren en als het dan oorlog blijft en als het klimaat akkoord niet wordt gehaald en als we bezorgd zijn om een dierbare, als onze schaduw ons achtervolgt. Als onze angsten groter worden dan ons vertrouwen. Wat dan? …………………… Dan is het tijd om het licht te ontsteken.

Maar hoe?

We kunnen vanuit een vuurtoren-blik naar de zee kijken. Of vanachter de duinen naar de zee kijken. De wijde blik vanuit de vuurtoren brengt veel impulsen binnen. Roept vragen op, geeft overzicht bewustwording, verantwoording. De beperkte blik vanachter het beschutte duin, geeft schijn zekerheden. Wat ik niet zie, dat is er niet.

Waar kies jij voor? Wat kun je aan? Waar laat jij jouw licht over schijnen?

 

Ik probeerde het donker te fotograferen, het lukt niet. Er is altijd ergens een reflectie van licht.

    

Schaduw is een vorm van ,……….. .

 

Ik staarde naar kaarsjes op een spiegel op 21 december zonnewende avond. Deze meditatie werd een innerlijke reis.

Dat ieder een reiziger mag zijn in zichzelf, is wat ik allen toe wens

Dan halen we het klimaat akkoord met gemak. Dan verdwijnt eenzaamheid. Dan stopt de strijd. Dan stopt zinloos voeden om leegte te vullen. Dan komt er ruimte voor vernieuwing, helderheid én licht. Dat wens ik.

In de herfst; het seizoen van loslaten kreeg ik een boodschap vanuit de natuur;

De kap van bomen in het Kooisteebos. Maakte een jaar lang verschillende emoties in me los; verbazing, onbegrip, bezorgdheid, rouw. Een synchroniteit met gebeurtenissen in mijn leven Nu maanden later; ervaar ik verbazing, verwondering, blijdschap, nederigheid, dankbaarheid. Het bos is veranderd. Het bos werd lichter. Laat vegetatie zien die ongekend  geneeskrachtig is en vol symboliek. Zo komen er o.a. verschillende Maria Distels tevoorschijn in het bos.

Een dezer dagen las ik én herlas ik;    Over Het Grote Heimwee;

-Maria de moeder van Jezus, kunnen we zien als de onverklaarbare maar rotsvaste zekerheid dat er een leven van hogere orde en grootse menselijke waardigheid bestaat. De zekerheid ervaren van dat andere leven is ook een grote belofte dat we het eens zullen bereiken. Dat is een heimwee dat vervuld is van ongeboren vormen maar een heel bijzonder doel heeft. Een citaat uit; ‘ het boek van Mirdad’

Het maakt zich kenbaar als een gevoel dat ‘Het Grote Heimwee’ wordt genoemd. ‘Het grote heimwee is als een nevel. Uitgaande van het hart sluit het het hart buiten zoals een nevel. uitgaande van land en zee, zowel de zee als het land uitwist. En zoals de nevel het oog berooft van de zichtbare werkelijkheid en zich tot de enige werkelijkheid maakt, onderwerpt dit heimwee de gevoelens van het hart en maakt zich tot een alles overheersend gevoel. En hoewel schijnbaar even vormloos, blind en doelloos als de nevel, is het toch evenals de nevel, vervuld van ongeboren vormen, daarbij helder van gezicht en heeft het een zeer bepaald doel.’-

 

De Maria Distel laat de nevel prachtig zien op haar blad. Soms zien we een hart vorm in de tekening.

De Maria distel is heilzaam voor de lever. Als onze lever niet goed functioneert zijn we moe en lusteloos, somber. Beneveld !!

 

Wij zijn met elkaar op reis. Dat is een ongelofelijke erkenning van ons ziele proces . Waar we elkaar herkennen in ons proces maakt het ons lichtvoetig en vrij naar elkaar. Hoeveel mensen dragen de naam Maria? Dragen ze deze naam bewust of onbewust. Kan/mag ons innerlijk licht zichtbaar zijn?

-Waar wij elkaar ontmoeten groeit toekomst-

De winter hoort bij het element aarde. Behoedzaamheid, stilte, zorgvuldigheid, eenvoud en inkeer zijn kwaliteiten van het element aarde. De introverte mens zal zich hierin herkennen.

Het elementaar wezen gnoom hoort bij de aarde woont dichtbij de wortels. Daar is het donker. De gnoom is veelal knorrig. Zijn zicht is beperkt . Hij wil naar lichtheid en speelsheid. Hij heeft wellicht heimwee. Wil transformeren? Wie weet helpt het hem aandacht te schenken. Aandacht is licht.
Sta stevig in 2019 op de aarde. In je licht en in je donker. Zo onder, zo boven en jij in het midden.

 Een passende mantra is.

I am – I am – within the light of being – I am;

 

 

Thea Boom-Legierse.

Praktijk voor natuurgeneeskunde één

Posted by Thea Boom