Je kunt de river niet duwen…..dus vertrouw op de stroom!

“Je kunt de rivier niet duwen”. Een tekst op een recent getrokken inzichtskaart die mij gelijk inspireerde. Ja, dat klopt, dacht ik: je zult vertrouwen moeten hebben in het proces, durven om dingen te laten lopen (iets anders dan dingen op hun beloop laten!) om af en toe in te grijpen als het moment daar is. De rivier, net als zaken, neemt inderdaad af en toe een wending en dan is de tijd rijp om er iets mee te doen. Er wordt bijvoorbeeld iets blootgelegd, de bodem is even zichtbaar geworden. Zonder al te veel moeite kunt je een gunstige invloed op de situatie uitoefenen.

Een rivier biedt in vele opzichten een mooie metafoor voor het leven. Zij kent dezelfde eigenschappen. Een rivier heeft een bron. Zij loopt door een landschap en zoekt de weg van de minste weerstand, de weg van de meeste flow – misschien ligt hier juist de grootste uitdaging voor ons. Daarbij zal een rivier altijd met de zee verenigd willen worden, onderdeel willen worden van het grote geheel. Eenmaal aangekomen verdampt zij……en valt het water weer op aarde om opnieuw te beginnen.

Kijk je in de bergen, dan zie je de rivier in al haar onstuimigheid. Daar raast het water heel snel omlaag. Met periodes van vrije val ertussen. Je zoekt het niet op maar dit zijn de periodes van crisis in je leven. De momenten waarin de grond onder je voeten verdwijnt, en je valt, emoties en al, omlaag. Na de klap, na de kracht hiervan, herstel je je en merk je dat het vaarwater heel anders is geworden. Je kunt weer laten meevoeren met een nieuwe stroom.

Later, zoals hier in Nederland, stroomt de rivier gestaag. Breed, vlak, weinig beweging op de oppervlakte. Om de rust in de rivier te waarborgen, wordt af en toe een kleine ‘aderlating’ gedaan. Mag zij tijdelijk ruimte in de polder innemen. Om vervolgens, als het niveau gezakt is, terug te gaan naar de oorspronkelijke koers. Beheerst, bewust. Soms wordt er kunstmatig een bocht afgesneden. Wellicht goed voor de scheepvaart of nuttig voor het omringende land. Maar uiteindelijk komt het water, dat door dat kanaal vloeit, toch weer in de rivier terecht. Het valt weer samen.

En hoe verhoud je je tot de rivier? Tot water überhaupt? Je kunt een zwemmer zijn. Dan duik je erin, voel je graag het water om je heen. Je lijf wordt omringd en geraakt. Ben je een zeiler dan spreekt het nat worden je minder aan; je gaat liever doelmatig over de oppervlakte en maakt gebruik van de andere elementen. Je zorgt dat de wind in je zeilen staat.

Je kunt de rivier niet duwen, ik zie me het proberen. Mijn handen vooruit drukken…..om te constateren dat ik geen enkele invloed uitoefen op het tempo of richting. De oevers dichter bij elkaar brengen, een kade bouwen: dat brengt tijdelijk versnelling in de stroom. Net als wanneer wij onze eigen kaders aanscherpen, een keuze maken waaraan wij nu aandacht willen besteden. Door middel van coaching, meditatie, yoga, en velerlei andere manieren waarmee je je ze zelfbewustzijn kunt vergroten. De inzichten die je hiermee opdoet zorgen ervoor dat de stroom in je persoonlijke ontwikkeling toeneemt.

Het komt volgens mij erop neer, dat je leert meewerken met de rivier, meewerken met het leven. En in het meewerken, in het respecteren van de energie die er al vloeit, vind jij je eigen manier om mee te gaan met de stroom.
En vergeet niet, een rivier is lui. Die kiest nu eenmaal de weg van de minste weerstand. Net als de waterdruppels die van het raam afglijden. Of water op het strand, dat de weg terugzoekt naar de zee. Water doet geen poging om te klimmen, steekt geen energie in het zoeken naar nieuwe routes. Waar water vanzelf naar toe stroomt, dat definieert het pad. En op een organische wijze ontstaan de mooiste patronen.

Helen Edwards
Crescendo Coaching

 

Posted by Helen Edwards